Podrobnosti záznamu

Název
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
Údaj o odpovědnosti
    Mikuláš Balco
Další názvy
    Target Project of Basic Research: Processes of Formation, Protection and Utilization of Drinking Water Resources
Autor
    Balco, Mikuláš
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3
Strany
    s. 196-206
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    modely v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    pitná voda
    pozorování režimní
    projekty
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    04
    Cielový
    Ochrana
    Pitnej
    Procesy
    Projekt
    Vody
    Výskumu
    Využiteĺnosť
    Vzniku
    Základného
    Zdrojov
Abstrakt (česky)
   Cílový program má 13 subprojektů, jejichž náplní se autor zabývá. Z početných výsledků prezentuje je ty, které mají zásadní význam pro splnění hlavního projektu a pro prohloubení poznání fyzikální podstaty procesů, tvorby, ochrany a racionálního využití zdrojů pitné vody a rozvoj věd o vodě. Technicko-organizačním pracovištěm cílového programu byl Ústav hydrologie a hydrauliky SAV v Bratislavě. Na řešení se podílelo 22 pracovišť vědecko-výzkumné základny z celé republiky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012