Podrobnosti záznamu

Název
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Hurník
Další názvy
    Klastické žíly v hnědouhelné sloji u Mostu v severočeské pánvi (miocén)
Autor
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Geologie
Svazek/č.
    Roč. 45
Strany
    s. 123-150
Rok
    1990
Poznámky
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Předmětová skupina
    deformace synsedimentární
    miocén
    severočeská pánev
    uhelná sloj
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Most
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Brown
    Clastic
    Coal
    Dikes
    Miocene
    Most
    Near
    North
    Seam
Abstrakt (česky)
   V hnědouhelné sloji v lomu Most byly odkryty četné klastické žíly. Jílový materiál, vyjímečně písky, pronikaly do sloje zdola, méně často z boku a shora. Klastické žíly vznikly v závěrečné fázi diageneze, pravděpodobně před hlavní fází geochemické přeměny nekromasy v uhlí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012