Podrobnosti záznamu

Název
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
Údaj o odpovědnosti
    R. Čopjaková, R. Škoda
Autor
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Svazek/č.
    Vol. 155
Strany
    p. 45
Rok
    2009
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Klasifikační znak
    550.9
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza valounová
    Český masiv
    datování U/Th/Pb
    flyš
    geologie regionální
    granit
    karbon
    konglomerát
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    ortorula
    železnohorský pluton
Geografické jméno
    Česko
    Drahanská vrchovina (Česko)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Clasts
    Conglomerates
    Electron
    Evidence
    Kořenec
    Massif
    Microprobe
    Monazite
    Pb
    Račice
    Rhenohercynicum
    Rocks
    Study
    Th-U-total
    Variscan
    Within
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012