Podrobnosti záznamu

Název
    Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)
Další názvy
    Klimatické variace stefanu B v enviromentálním záznamu sedimentů mšeckého jezera (kladensko-rakovnická pánev, Česká republika)
Autor
    Bláhová, Anna
    Drábková, Jana
    Franců, Juraj
    Grygar, Tomáš
    Lojka, Richard
    Sýkorová, Ivana
    Zajíc, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Svazek/č.
    Roč. 280, č. září
Strany
    15
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Seasonal laminite, orbital forcing, Pennsylvanian, Bohemian Massif, lake, palynospectra
Klíčové slovo
    Based
    Basin
    Climate
    Czech
    Deposits
    Environmental
    Kladno-Rakovník
    Lake
    Mšec
    Record
    Republic
    Stephanian
    Variability
Abstrakt (česky)
   Byly studovány sedimenty rozsáhlého tropického jezera stefanu B za použití široké škály anlalýz zahrnující analýzy detritických jílových minerálů či autochtonních karbonátů nebo rozptýlené organické hmoty včetně analýzy palynospekter. Naše výsledky ukazují na provázanost celého sedimentárního systému, která se zřetelně projevuje při velmi citlivém zaznamenávání klimatických změn.
Abstrakt (anglicky)
   Deposits of extended freshwater tropical lake of stephanian B age was studied using multiproxy approach, including chemical and isotopic analyses of carbonates, analyses of clay mineral assemblages, geochemistry and petrography of dispersed organic matter and palynospectra. A large trophic web of fish assemblages proves the temporal stability of this meromictic oligotrophic lake that was able to record high-frequency climate variations. Our results indicate complexity of ancient lake system and surronding environmets in their sensitive response to changing tropical climate.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014