Podrobnosti záznamu

Název
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
Autor
    Gilíková, H.
    Hladil, Jindřich
    Leichmann, J.
    Patočka, František
Konference
    Moravskoslezské paleozoikum (12. : 14.02.2008-14.02.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Moravskoslezské paleozoikum 2008 : sborník abstraktů
Strany
    S. 7-8
Poznámky
    Překlad názvu: What we already know about the Cambrian sediments of the southern part of the brunovistulian complex of terranes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Cambrian
    sedimentary petrology
    terrestric siliciclastics
Klíčové slovo
    Brunovistulika
    části
    Již
    Jižní
    Kambria
    Sedimentech
    Víme
Abstrakt (česky)
   Vrtné profily a výchozy jihovýchodní až střední části Moravy Moravia byly studovány pomocí geochemických, sedimentologických, petrologických a paleontologických metod. Byly rozlišeny dvě velké stratigrafické skupiny terestrických siliciklastik ležící pod devonskými vápenci - spodnokambrická a spodno-středodevonská. Doklady pro terestrické svrchní kambrium, ordovik a silur neexistují (anebo jsou pochybné). Tyto hypotetické uloženiny jsou buď vzácné, anebo byly většinou erodovány před silurem/devonem.
Abstrakt (anglicky)
   Drilling sections and outcrops of Southeastern-Central Moravia were studied by geophysical, geochemical, sedimentological, petrological and paleontological methods. Two groups of siliclastic sediments under the Middle Devonian limestones were separated - the Lower Cambrian and Lower-Middle Devonian. The documents for Upper Cambrian, Ordovician and Silurian terrestric sediments does not exist (or are of doubtful value). These would be rare, or mostly eroded before the Silurian/devonian times.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012