Podrobnosti záznamu

Název
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
Údaj o odpovědnosti
    Pavla Petrová, Josef Adámek
Další názvy
    What brought revision of Cf 600 Drnholec-5 and 7 boreholes for solution of stratigraphy of the Karpatian/Badenian boundary?
Autor
    Adámek, Josef
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 48-51
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    karotáž
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    litofacie
    mapa geologická
    miocén
    paleontologie
    stratigrafická hranice
    terciér
    vrt průzkumný
Geografické jméno
    Drnholec (Břeclav, Mikulov)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    34-12
    Baden
    Cf-600
    Drnholec-5
    Hranice
    Karpat/spodní
    Mělkých
    Naftových
    Pohořelice
    Problému
    Přinesla
    Revize
    řešení
    Vrtů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012