Podrobnosti záznamu

Název
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
Údaj o odpovědnosti
    Andrzej Traczyk, Piotr Migoń
Další názvy
    Soubor povrchových tvarů chladného klimatu v Sudetech : vlivy litologie, reliéfu a historie zalednění
Autor
    Migoń, Piotr
    Traczyk, Andrzej
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 35, no. suppl.
Strany
    p. 185-210
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 7 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    geomorfologie
    glaciální modelace
    klima
    kůra zvětrávací
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    periglaciální jevy
Geografické jméno
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Cold-climate
    Effects
    Glacial
    History
    Landform
    Lithology
    Patterns
    Relief
    Sudetes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012