Podrobnosti záznamu

Název
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
Údaj o odpovědnosti
    Milan Novák, Jan Cempírek
Další názvy
    Columbite-tantalite from Li-pegmatite near Krasonice village, West Moravia, Czech Republic
Autor
    Cempírek, Jan
    Novák, Milan, 1952-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 41-47
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    asociace minerální
    elektronový mikroanalyzátor
    lepidolit
    metody analytické
    minerály akcesorické
    moldanubikum západní Moravy
    pegmatit
    skupina columbitu
    složení granitické
    tantalit
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Krasonice (Jihlava, Telč)
Klíčové slovo
    Columbit-tantalit
    Krasonic
    Lepidolitového
    Morava
    Pegmatitu
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   Columbite-tantalite from lepidolite pegmatite near Krasonice exhibit the ratios Mn/(Mn+Fe) and Ta/(Ta+Nb) apparently different from those in the other lepidolite pegmatites in the Moldanubicum. The presence of columbite-tantalite in less evolved blocky pegmatite with schorl, muscovite and albite, characterized by the high activity of Fe relative to the more evolved Fe-poor pegmatite units containing columbite-tantalite in other lepidolite pegmatites, seems to be explanation for the low Mn/(Mn+Fe). High variation in the Ta/(Ta+Nb) is not explained
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012