Podrobnosti záznamu

Název
    Combined magnetostratigraphic, palaeomagnetic and calpionellid investigations across Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Bosso Valley, Umbria, central Italy
Autor
    Cecca, F.
    Houša, Václav
    Krs, M.
    Man, Otakar
    Nardi, G.
    Piscitello, M.
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 25, -
Strany
    s. 771-785
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/02/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Společný výzkum magnetostratigrafie, paleomagnetismu a kalpionelové zonace hraničních souvrství jury a křídy v údolí řeky Bosso, Umbria, centrální Itálie
    Rozsah: 15 s.
Předmětová kategorie
    Bosso Valley (Central Italy)
    Calpionellid biostratigraphy
    J/K magnetostratigraphy
Klíčové slovo
    Across
    Bosso
    Boundary
    Calpionellid
    Central
    Combined
    Investigations
    Italy
    Jurassic/Cretaceous
    Magnetostratigraphic
    Palaeomagnetic
    Strata
    Umbria
    Valley
Abstrakt (česky)
   Hlavním cílem podrobného magnetostratigrafického a mikropaleontologického výzkumu vápenců na hranici jury a křídy v bazální části (39 m mocnosti) profilu v údolí řeky Bosso (Umbria, centrální Itálie) bylo stanovit přesně polohu hranic jednotlivých magnetozón a dvou krátkých inverzních podzón a provést korelaci mezi magnetostratigrafickými událostmi (které mají vždy globální charakter) a kalpionelovou zonací. Obě krátké inverzní podzóny byly přesně vymezeny, jedna v zóně M20n a druhá v zóně M19n
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012