Podrobnosti záznamu

Název
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
Autor
    Bábek, O.
    Lehotský, T.
    Mikuláš, Radek
    Zapletal, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 93, -
Strany
    s. 241-261
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/00/0118, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Kombinované tektonicky-sedimentární cykly ve spodnokarbonské předhlubni (moravické souvrství, Česká republika)
    Rozsah: 21 s.
Předmětová kategorie
    facies analysis
    Foreland basin
    trace fossils
Klíčové slovo
    Basin
    Carboniferous
    Combined
    Cycles
    Czech
    Deep-marine
    Foreland
    Formation
    Lower
    Moravice
    Republic
    Supply-driven
    Tectonic-sediment
Abstrakt (česky)
   Spodnokarbonská moravskoslezská pánev, tzv. moravskoslezský kulm, představuje nejvýchodnější část rýnsko-hercynské předhlubně, jejíž existence byla spojena s kolizí kontinentů a variským vrásněním. Moravické souvrství má neobvyklou cyklickou stavbu. Lze odlišit dva základní asymetrické megacykly ležící nad bazální sekvencí; každý z nich je 500-900 m mocný. Za hranici mezi fázemi deficitu a přebytku sedimentů v pánvi lze pokládat první výskyt kruzianovo-nereitových asociací ichnofosilií
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012