Podrobnosti záznamu

Název
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
Údaj o odpovědnosti
    Rafael Baena Escudero, Inmaculada Guerrero Amador, Bohumír Janský
Další názvy
    Srovnávací analýza povodní v Praze (Česko) a v Seville (Španělsko): posuzováno z geografického hlediska
Autor
    Baena Escudero, Rafael
    Guerrero Amador, Inmaculada
    Janský, Bohumír, 1951-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 111, č. 3
Strany
    s. 326-340
Rok
    2006
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    504.06
    551.4
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    geologie urbanistická
    geomorfologie
    hodnocení rizika
    hydrologie
    meandr
    morfologie fluviální
    povodeň
    řeka
    záplavová niva
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko)
    Sevilla (Španělsko)
    Španělsko
Klíčové slovo
    Analysis
    Comparative
    Czechia
    Floods
    Geographical
    Prague
    Seen
    Seville
    Spain
    Viewpoint
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012