Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
Autor
    Buriánek, David
    Pertoldová, Jaroslava
    Štědrá, Veronika
    Verner, Kryštof
    Vondrovic, Lukáš
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 4
Strany
    21
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bohemian
    Comparison
    evolution
    for
    geodynamic
    implications
    lithology
    margin
    Massif
    Moldanubian
    northeastern
    northern
    part
    tectonometamorphic
    units
    Zone
Klíčové slovo
    Bohemian
    Comparison
    Evolution
    Geodynamic
    Implications
    Lithology
    Margin
    Massif
    Moldanubian
    Northeastern
    Northern
    Tectonometamorphic
    Units
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Results of multidisciplinary research evaluates structural, metamorphic and petrological and geochemical data from different units (Polička, Zábřeh, Svratka and Strážek units in the northeastern part of the Bohemian Massif.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014