Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of synthetic seismograms calculated by QI approximations of the coupling ray theory with the Chebyshev spectral method
Autor
    Pšenčík, Ivan
    Tessmer, E.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14
Strany
    s. 99-105
Poznámky
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Projekt: TSE SE 17/05/02, DFG, DE
    Překlad názvu: Srovnání syntetických seismogramů počítaných pomocí QI aproximace "coupling" paprskové metody s Čebyševovou spektrální metodou
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    Chebyshev spectral method
    qS waves
    weak anisotropy
Klíčové slovo
    Approximations
    Calculated
    Chebyshev
    Comparison
    Coupling
    Method
    QI
    Ray
    Seismograms
    Spectral
    Synthetic
    Theory
Abstrakt (česky)
   Kvazi-izotropní aproximace "coupling" paprskové metody je numericky porovnána s Čebyševovou spektrální metodou. Jsou srovnávány syntetické seismogramy qS vln šířících se v modelu vertikálně nehomogenního slabě transverzálně izotropního prostředí s horizontální osou symetrie
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013