Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
Údaj o odpovědnosti
    Cheng Xu, Ian H. Campbell, Jindrich Kynicky, Charlotte M. Allen, Yanjing Chen, Zhilong Huang, Liang Qi
Autor
    Allen, Charlotte M.
    Campbell, Ian H.
    Chen, Yanjing
    Huang, Zhilong
    Kynický, Jindřich
    Qi, Liang
    Xu, Cheng
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Vol. 106, no. 1-2
Strany
    p. 12-24
Rok
    2008
Poznámky
    7 obr., 1 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Lithos
Klasifikační znak
    550.4
    553
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    bastnäsit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    dolomit
    fluorit
    geneze ložiska
    kalcit
    ložisko karbonatitické
    mineralizace
    suroviny vzácných zemin
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Čína
Klíčové slovo
    Bayan
    Carbonatitic
    China
    Comparison
    Daluxiang
    Deposit
    Deposits
    Maoniuping
    Obo
    REE
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012