Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of the Pair of the Same Main Fans Installed in the "Pustinka" Upcast Shaft in "Tuchlovice, a.s." Mine with Respect to the Energy Consumption
Autor
    Michalec, Z.
    Otáhal, A.
    Zotyka, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 1
Strany
    s. 27-30
Rok
    1996
Klíčové slovo
    Comparison
    Consumption
    Energy
    Fans
    Installed
    Main
    Mine
    Pair
    Pustinka
    Respect
    Same
    Shaft
    Tuchlovice
    Upcast
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012