Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment
Autor
    Kanciruk, A.
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Nowakowski, A.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    s. 79-84
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Srovnání měření změn průchodu ultrazvukových vln v průběhu zatěžování na jiných typech zařízení
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    physical rock properties
    ultrasonic wave velocity
Klíčové slovo
    Changes
    Comparison
    Deformation
    Different
    Equipment
    Measurement
    Process
    Types
    Ultrasonic
    Velocity
    Wave
Abstrakt (česky)
   V článku jsou prezentovány výsledky srovnání měření změn rychlostí průchodu podélných a příčných ultrazvukových vln na vzorcích hornin v průběhu zatěžování. Byly porovnávány výsledky experimentů provedených na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě a na Strata Mechanics Research Institute polské akademie věd v Krakově. Srovnání výsledků potvrdilo, že konfigurace obou rozdílných měřících systémů, které mají uvedené instituce k dispozici neovlivňují výsledé hodnoty měření a výsledky jsou tím pádem srovnatelné.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012