Podrobnosti záznamu

Název
    Complete, early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum (Trilobita) from the Dvorce-Prokop limestone (Lower Devonian)
Další názvy
    Úplný, raně holaspidní jedinec druhu Metascutellum pustulatum (Trilobita) z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon)
Autor
    Budil, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 1-4
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Trilobita, Styginidae, ontogenetic development, Lower Devonian
Klíčové slovo
    Complete
    Devonian
    Dvorce-Prokop
    Early
    Holaspid
    Limestone
    Lower
    Metascutellum
    Pustulatum
    Specimen
    Trilobita
Abstrakt (česky)
   V práci je předložen popis úplného raně holaspidního jedince druhu Metascutellum pustulatum aff. multiverrucatum.
Abstrakt (anglicky)
   A description of a complete early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum aff. multiverrucatum is presented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014