Podrobnosti záznamu

Název
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
Další názvy
    Chemický vývoj a substituce v rozptýlených a nodulárních turmalínech z leukokrátních granitů: Příklad z Českého masivu, Český masiv
Autor
    Buriánek, David
    Novák, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 1-2
Strany
    16
Rok
    2007
Výraz tezauru
    tourmaline granite
    Tourmaline, Schorl, Foitite, Dravite, Franite, Electron microprobe, Compositional evolution, Substitutions, Plotting diagrams, Czech Republic
Klíčové slovo
    Bohemian
    Compositional
    Czech
    Disseminated
    Evolution
    Examples
    Granites
    Leucocratic
    Massif
    Nodular
    Republic
    Substitutions
    Tourmaline
Abstrakt (česky)
   V leukokratních turmalinických granitech byly vyčleněny dva rozdílné texturní typy turmalínu: (i) turmalín rozptýlený, který krystaluje přímo z magmatu a (ii) turmalín nodulární který se formuje při hranici solidu a subsolidu granitické taveniny. Tyto turmalíny mají podobné chemické složení a podobné frakcionační trendy.
Abstrakt (anglicky)
   Two distinct textural types of tourmaline were distinguished in leucocratic granites of the Bohemian Massif (Moldanubicum, Saxothuringicum): (i) commonly euhedral disseminated tourmaline (DT) crystallized in relatively early stage of the granite consolidation, and (ii) typically interstitial nodular tourmaline (NT) formed during the stage transitional from late solidus to early subsolidus crystallization. Very similar chemical composition and similar fractionation trends in both DT and NT tourmaline types indicate crystallization in a quasi-closed system from early solidus to early subsolidus stage of granite consolidation. The substitutions in tourmaline from NT granites in the Moldanubicum are more similar to the substitutions in tourmaline from Li-poor granitic pegmatites in the same region relative to tourmaline from DT granites.

   Two distinct textural types of tourmaline were distinguished in leucocratic granites of the Bohemian Massif (Moldanubicum, Saxothuringicum): (i) commonly euhedral disseminated tourmaline (DT) crystallized in relatively early stage of the granite consolidation, and (ii) typically interstitial nodular tourmaline (NT) formed during the stage transitional from late solidus to early subsolidus crystallization. Very similar chemical composition and similar fractionation trends in both DT and NT tourmaline types indicate crystallization in a quasi-closed system from early solidus to early subsolidus stage of granite consolidation. The substitutions in tourmaline from NT granites in the Moldanubicum are more similar to the substitutions in tourmaline from Li-poor granitic pegmatites in the same region relative to tourmaline from DT granites.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014