Podrobnosti záznamu

Název
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif ? link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
Autor
    Zachariáš, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 1
Strany
    13
Rok
    2008
Výraz tezauru
    amphibole
    Bohemian Massif
    celsian
    Central Bohemian Plutonic Complex
    granodiorite
    hydrothermal alterations
    potassic feldspar
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Compositional
    Gold
    Hora
    Hydrothermal
    Intrusion-related
    Intrusive
    Link
    Magmatic
    Massif
    Mineralization
    Petráčkova
    Processes
    Silicates
    Trends
Abstrakt (anglicky)
   Major and trace element chemistry of magmatic and hydrothermal K-feldspar, biotite and hornblende
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012