Podrobnosti záznamu

Název
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zachariáš
Autor
    Zachariáš, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of geosciences
Svazek/č.
    Vol. 53, no. 1
Strany
    p. 105-117
Rok
    2008
Poznámky
    7 obr., 1 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    amfibol obecný
    baryum
    biotit
    bohemikum
    chemismus minerálů
    geneze ložiska
    granodiorit
    hydrotermální alterace
    kvarcit
    parageneze
    petrogeneze
    rohovec kontaktní
    rudy Au
    silicifikace
    středočeský pluton
    živce barnaté
    živce draselné
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Vacíkov-Petráčkova hora (Příbram, Příbram)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Compositional
    Gold
    Hora
    Hydrothermal
    Intrusion-related
    Intrusive
    Link
    Magmatic
    Massif
    Mineralization
    Petráčkova
    Processes
    Silicates
    Trends
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012