Podrobnosti záznamu

Název
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
Další názvy
    Variace chemického složení klinopyroxenů v bazaltických, essexitových a tefrifonolitových horninách vulkanického komplexu Doupovských hor, severozápadní Čechy
Autor
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3-4
Strany
    14
Rok
    2005
Výraz tezauru
    clinopyroxene, diopside, mineral chemistry, Doupovské hory Mts., basalts, essexite, tephriphonolite
Klíčové slovo
    Basaltic
    Bohemia
    Clinopyroxenes
    Complex
    Compositional
    Doupovské
    Essexitic
    Hory
    NW
    Rocks
    Tephriphonolitic
    Variation
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Klinopyroxeny vulkanických hornin Doupovských hor, původně označované za augity, byly nově překlasifikovány na diopsidy. Obsah Al a Ti, pak ještě u některých typů přidává popisná adjektiva. Směrem od jádra k okraji, byl v pyroxenech pozorován pokles obsahu Si a Mg a nárůst obsahu Fe, Al a Ti. V klinopyroxenech tefrifonolity pak byla zaznamenána náhlá změna chemismu magmatu, ze kterého klinopyroxeny krastalizovaly, neboť okraje se odlišují výrazným nárůstem Fe a Na doprovázeným vedle poklesu obsahu Mg také poklesem Ti.
Abstrakt (anglicky)
   Clinopyroxenes from volcanic rocks of the Doupovské hory Volcanic System were newly qualified as diopsides. With respect to the Ti and Al contents, the adjectives titanian and aluminian are added in some cases. From the core to the rim, the contents of Si and Mg decrease, whereas contents of Fe, Al and Ti increase. Sudden change of magma chemistry was recorded in clinopyroxenes from tephriphonolite. Cores compositionally correspond to clinopyroxenes from basalts, whereas rims are rich in Fe and Na and poor in Mg and Ti.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014