Podrobnosti záznamu

Název
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Coubal
Autor
    Coubal, Miroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 2
Strany
    s. 139-144
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    česká křídová pánev
    lužická oblast
    profil geologický
    tektonografie
    tlak orientovaný
Geografické jméno
    Česká Lípa
    ČSFR-Čechy
    Malá Skála
Klíčové slovo
    Along
    Basin
    Bohemian
    Compression
    Cretaceous
    Example
    Faults
Abstrakt (česky)
   V článku je popsána horizontální a SJ komprese paleogenního stáří. Horizontální orientace stresu, časové vztahy a podobnost s jinými oblastmi v alpském předpolí ukazují na přímý projev tektonických procesů Alpsko-karpatského orogénu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012