Podrobnosti záznamu

Název
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Sáňka, Vladimír Majer
Autor
    Majer, Vladimír
    Sáňka, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 3
Strany
    s. 183-188
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    báze dat
    počítač
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    sedimentace fluviální
    stream sediment
    těžké minerály
Geografické jméno
    Sýrie
Klíčové slovo
    Arab
    Computer
    Data
    Geochemical
    Processing
    Regional
    Republic
    Survey
    Syrian
Abstrakt (česky)
   Geochemická prospekce řečištních sedimentů byla zaměřena na analýzu Pb, Zn, Ni, Co, Cr a Mn. Každá skupina byla testována a samostatně statisticky vyhodnocena. Do monoelementních geochemických map se vynášely rozdíly mezi průměrným obsahem prvku a obsahem zjištěným v geologické jednotce. Výsledky analýz jsou prezentovány v bodových a gridových mapách, kde je nepravidelné vzorkování přepočteno do pravidelné sítě, a porovnány s geochemickými mapami, ve kterých analýzy nejsou vztaženy ke geologii
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012