Podrobnosti záznamu

Název
    Conodont biostratigraphy of carbonates of the Transitional (Ludmírov) Facies in the Konice-Mladeč Belt, Drahany Upland, Bohemian Massif
Další názvy
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina