Podrobnosti záznamu

Název
    Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin
Autor
    Machovič, Vladimír
    Melka, Karel
    Stejskal, M.
    Suchý, V.
    Sýkorová, Ivana
    Šafanda, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 3
Strany
    s. 133-145
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR3cav_un_auth*0013040
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR3cav_un_auth*0000503
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Kontaktní metamorfóza černých silurských břidlic bazaltovou žílou: geologické důkazy a teplotní modelování v barrandienské pánvi
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    Barrandian
    contact metamorphism
    thermal modeling
Klíčové slovo
    Barrandian
    Basalt
    Basin
    Black
    Contact
    Evidence
    Geological
    Metamorphism
    Modeling
    Shales
    Sill
    Silurian
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Řada několik metrů mocných žil doleritického čediče pronikla do organogenních břidlic liteňského souvrství (silur), krátce po jeho uložení. Naše data naznačují, že vliv žil na termální maturaci okolních sedimentů byl pouze lokální
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013