Podrobnosti záznamu

Název
    Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area)
Další názvy
    Historie kontaminace suspendovaných říčních sedimentů akumulovaných v mrtvých ramenech řeky Moravy, povodí Dunaje, v posledních 25 letech.
Autor
    Bábek, Ondřej
    Faměra, Martin
    Franců, Juraj
    Hilscherová, Klára
    Holoubek, Ivan
    Klánová, Jana
    Machát, Jiří
    Nehyba, Slavomír
    Zeman, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Soils and Sediments
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 3
Strany
    12
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Alluvial sediments, Czech Republic, Danube catchment area, Heavy metals, Morava River, Oxbow lakes, Persistent organic pollutants, POPs, Reservoir deposits, River sediments, Sediment dating, Stratigraphic architecture, Temporal patterns
Klíčové slovo
    25
    Accumulated
    Area
    Catchment
    Contamination
    Danube
    History
    Lakes
    Last
    Morava
    Over
    Oxbow
    River
    Sediments
    Suspended
    Years
Abstrakt (česky)
   Výzkum říčních a jezerních sedimentů v mrtvém ramenu řeky Moravy u Uherského Hradiště ukazuje 2-15-násobný nárůst znečištění těžkými kovy a 25-67-násobné zvýšení kontaminace persistentními organickými polutanty od roku 1981.
Abstrakt (anglicky)
   Three distinct sedimentary sequences (S1, S2, andS3) were identified. The basal sequence S1 represents original Morava river channel sediments deposited before the 1930s. The overlying sequences S2 and S3 represent a post-1981 dredging sediment wedge, which progrades into the lake.137Cs dating revealed a distinct Chernobyl 1986 peak at 150 cm depth inferring sedimentation rates up to 7.7 cm/year. Sediment contamination abruptly increased from the pre-1930s deposits to the post-1981 deposits by two to five times for Pb, As, Zn,and Cu, about 10 to 15 times for Cr, Sb, and Hg, up to34 times for Cd, and 25 to 67 times for DDTs, PCBs,and PAHs. The concentrations of most contaminants remained approximately constant until the late 1980s when they started to decrease slowly. The decreasing trends were most prominent for heavy metals and anthracene, less prominent for DDTs, and almost absent for PCBs and most PAHs.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014