Podrobnosti záznamu

Název
    Continuous Observations of Impacts of Rainfalls and Water Level on the Volumetric Soil Moisture in Top Soli Layers in the Dyje Catchment Area
Další názvy
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje