Podrobnosti záznamu

Název
    Contrasting Magnetic Fabric in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and Eastern Rheno-Hercynian Zone
Autor
    Chadima, Martin
    Hrouda, F.
    Krejčí, O.
    Otava, J.
    Stráník, Z.
Konference
    Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (3.); Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (10. : 14.04.2005-17.04.2005 : Felsötárkány, Maďarsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 19, -
Strany
    s. 49-50
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Srovnání magnetické stavby v sedimentárních horninách akrečních klínů západních Karpat a východního Rhenohercynika
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    accrecionary prism
    magnetic fabric
    Western Carpathians
Klíčové slovo
    Accretionary
    Carpathians
    Contrasting
    Eastern
    Fabric
    Magnetic
    Prisms
    Rheno-Hercynian
    Rocks
    Sedimentary
    Western
    Zone
Abstrakt (česky)
   Deformační historie v sedimentech akrečních klínů západních Karpat a východního Rhenohercynika byla srovnána pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility. V příkrovech flyšového a bradlového pásma převažuje sedimentární magnetická stavba. Vnitřní stavba příkrovů flyšového pásma se při sunutí prakticky neměnila, příkrovy bradlového pásma byly deformovány jednoduchým střihem. Ve variských příkrovech Rhenohercynika východního okraje Českého masivu přechází magnetické stavba od východu k západu od sedimentarní od čistě deformační odrážející východo-západní zkrácení. Horniny podložního krystalinika byly podle indikátorů magnetické stavby zahrnuty do příkrovové struktury akrečního klínu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012