Podrobnosti záznamu

Název
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Rozkošný, Jiří Souček
Další názvy
    Příspěvek k petrologii pláště žulovského masívu
Autor
    Rozkošný, Ivan
    Souček, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 2
Strany
    s. 165-197
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 12 fot., 1 tab., 12 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    amfibolit
    facie metamorfní
    granitoidy silesika
    kontaktní horniny
    migmatit
    rula
    teplota
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Žulová
Klíčové slovo
    Contribution
    Mantle
    Massif
    Petrology
    Žulová
Abstrakt (česky)
   Při geologickém a petrologickém výzkumu pláště žulovského masívu byly rozlišeny a charakterizovány sillimanit-biotitové ruly, migmatity, živcové kvarcity, amfibolity, biotit -amfibolové ruly, erlány a krystalické vápence. Kromě nich se zde vyskytují i malá tělesa granitoidů, žíly aplitů a pegmatitů. Geochemický výzkum rul ukázal, že se svým složením blíží svorům a některým fylonitům ze skupiny keprnické a skupiny Branné. Studovaná oblast byla zařazena do sillimanitové metamorfní zóny a k amfibolitové facii. Teplota metamorfózy vypočtená z granát-biotitových párů odpovídá 620 - 680 stupňům C
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012