Podrobnosti záznamu

Název
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vašíček, Petr Klajmon
Autor
    Klajmon, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 73, no. 4
Strany
    p. 331-342
Rok
    1998
Poznámky
    4 obr., 2 pl., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    barrem
    biocenóza
    Cephalopoda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-spodní
    nový taxon
    paleoekologie
    slezská jednotka
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Soběšovice (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    Ammonites
    Barremian
    Carpathians
    Contribution
    Czech
    Early
    Knowledge
    Outer
    Republic
    Silesian
    Small
    Unit
Abstrakt (anglicky)
   In the framework of many years' biostratigraphic research of Lower Cretaceous deposits of the Silesian Unit in the Outer (Flysch) Carpathians in the territory of the Czech Republic, a unique ammonite locality has been found at the village of Soběšice in the Český Těšín area (belonging to the Těšín partial nappe) recently. In grey shaly deposits in the faunistic horizon of a negligible thickness, pyrite steinkerns of ammonites with preserved sutures partly occur in addition to shell deformed prevailingly. About 74% of collected ammonites represented altogether by 17 species belong to the representatives of the suborder Ancyloceratina. Of them, almost 86% can be assigned to the subfamily Leptoceratoiidinae. The number as well as the variety of the mentioned subfamily in the locality is documented by 5 genera and 6 species, of which Josticeras wiedmanni represents a new genus and simultaneously a new species. For Leptoceratoidinae an opportunistic strategy has been suggested.
   The original environment of the ammonite association under study must have been specific conditions of the area of a deeper shelf. From here, accumulated shells were redeposited into the basinal environment by the turbiditic current. According to the whole spectrum of ammonites, the stratigraphic assignation of the studied horizon into the upper part of the Early Barremian can be considered, namely to the Caillaudianus Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012