Podrobnosti záznamu

Název
    Control volume method for the thermal convection problem in a rotating spherical shell: test on the benchmark solution
Autor
    Hejda, Pavel
    Reshetnyak, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 4
Strany
    s. 741-746
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: 03-05-64074, RFFR, RU3cav_un_auth*0046455
    Projekt: HPRI-CT-1999-00026, EC, XE3cav_un_auth*0046456
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Metoda kontrolních objemů pro úlohu o tepelné konvekci v rotující sférické vrstvě: srovnávací test
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    dynamo benchmark
    finite volume method
    liquid core
Klíčové slovo
    Benchmark
    Control
    Convection
    Method
    Problem
    Rotating
    Shell
    Solution
    Spherical
    Test
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Práce pojednává o vývoji metody kontrolních objemů pro řešení úlohy o tepelné konvekci v rotující sférické vrstvě. Metoda kontrolních objemů se řadí mezi síťové metody, na rozdíl od spektrálních metod, dosud obecně používaných pro simulace zemského dynama. Práce se soustřeďuje na otázky konvergence a stability metody
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013