Podrobnosti záznamu

Název
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
Další názvy
    Cordierite ? sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 89, č. 1
Strany
    13
Rok
    2004
Výraz tezauru
    cordierite, sekaninaite, garnet, biotite, ilmenite, periplutonic metamorphism, Žulová Pluton, Silesicum, Variscides, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Aureoly
    Cordierit
    Kontaktní
    Plutonu
    Sekaninait
    žulovského
Abstrakt (česky)
   Cordierit, který vznikl v souvislosti s tepelným účinkem žulovského plutonu se vyskytuje v zóně migmatitů (zóna K-živec-cordieritová) lemující v šířce 0.-1.5 km východní okraj plutonu, v ?exotické? rule v tektonické šupině u Vápenné a v biotitickém fylitu skupiny Branné. Cordierit má v závislosti na protolitu pestré chemické složení vyjádřené zjednodušeným empirickým vzorcem: (Fe0.59-1.22Mg0.75-1.41Mn0.00-0.07Na0.00-0.12) (Si4.96-5.06Al3.90-4.04) O18.nH2O. Podíl sekaninaitové komponenty kolísá v rozmezí 30-62 mol. %. Koncentrace Na2O se pohybují v rozmezí 0.10-0.59 hm. % (většinou kolem 0.3 hm. %). Minerální asociace (Bt + Grt + Kf + Sil + Crd) a chemické složení horninotvorných minerálů migmatitové zóny svědčí pro krystalizaci těchto hornin za vysokých teplot a poměrně nízkých tlaků v podmínkách na rozhraní amfibolitové a nízkotlaké granulitové facie.
Abstrakt (anglicky)
   Cordierite ? sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014