Podrobnosti záznamu

Název
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
Autor
    Kachlík, Václav
    Kryza, Ryszard
    Štědrá, Veronika
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Palaeozoic Amalgamation of Central Europe
Výraz tezauru
    Mariánské Lázně Complex, metamorphism, metabasic rocks, metagabbros, Teplá-Barrandian Unit, western Bohemia, pre-Variscan,
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Coronitic
    Crystalline
    Evolution
    Inferences
    Lázně
    Margin
    Mariánské
    Massif
    Metagabbros
    Tectonometamorphic
    Teplá
    Teplá-Barrandian
    Unit
    Western
Abstrakt (anglicky)
   Petrologická a geochemická charakteristika metamorfovaných gabroidních hornin a doleritů z mariánskolázeňského komplexu a krystalinika Tepelské plošiny, porovnání jejich složení a metamorfního vývoje s eklogity MLK a KTP a s metagabry z KTB.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014