Podrobnosti záznamu

Název
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
Údaj o odpovědnosti
    Eva Planderová, Magda Konzalová
Autor
    Konzalová, Magda
    Planderová, Eva
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 1
Strany
    p. 63-74
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    061.6
Předmětová kategorie
    biostratigrafie
    Český masív
    geologické instituce - ústavy, organizace, společnosti
    neogén
    paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie
    podkrušnohorské pánve
    rostlinné mikrofosilie
    Západokarpatská soustava
Klíčové slovo
    Basis
    Conditions
    Correlation
    Eggenburgian-Karpatian
    Microfloristic
    Palaeoecological
    Studies
    Time
    Upper
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012