Podrobnosti záznamu

Název
    Correlation of soil and cave concentrations of carbon dioxide
Další názvy
    Porovnání půdních a jeskynních koncentrací oxidu uhličitého
Autor
    Baldík, Vít
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Výraz tezauru
    soil,cave,carbon dioxide,atmosphere
Klíčové slovo
    Carbon
    Cave
    Concentrations
    Correlation
    Dioxide
    Soil
Abstrakt (česky)
   Růst a klesání koncentrací CO2 v půdě a jeskyni se vyvine vzájemně, někdy půdní koncentrace převyšuje jeskynní. Zatímco jeskynní koncentrace CO2 se zvyšuje a klesá plynule, půdní je velice proměnlivá. Díky změnám koncentrací CO2 v půdách, jsou vypočtené korelace mezi půdním a jekynním CO2 mírné.
Abstrakt (anglicky)
   Increase and decrease of CO2 concentrations in soils and cave proceed at once or the soil concentration a little bit overtakes the cave concentration. At repeated studies, the maxims of soil CO2 concentrations exceeded the cave concentrations. Cave CO2 concentration increase and decrease fluently whereas soil concentrations are changeable with maxims and minims. Due to the soil carbon changeable, computed correlation between soil and cave CO2 is quite slight.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014