Podrobnosti záznamu

Název
    Corundum from the scapolite-rich calcsilicate rock in Moldanubian marbles
Další názvy
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku