Podrobnosti záznamu

Název
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
Další názvy
    Cr-spinel in peridotites near Drahonín and Hrubšice
Autor
    Čopjaková, Renata
    Houzar, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 1
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    chromite
    chromium
    peridotite
    serpentinite
    spinel
Klíčové slovo
    Cr-spinely
    Drahonína
    Hrubšic
    Peridotitech
Abstrakt (česky)
   Složení Cr-spinelů z peridotitů od Drahonína a Hrubšicbylo studováno pomocí elektronové mikrosondy. V obou případech bylo zjištěno, že dříve popsané výskyty chromitu odpovídají pouze Cr-bohatému spinelu.
Abstrakt (anglicky)
   Composition of Cr-spinel from peridotites near Drahonín and Hrubšice was studied using electron microprobe. In both cases, spinel group minerals formerly classified as chromite were found to be Cr-rich spinels.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012