Podrobnosti záznamu

Název
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Petr Pauliš, Jiří Jansa
Autor
    Jansa, Jiří
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 73, no. 2
Strany
    p. 107-111
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 3 tab., 17 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    arzenáty
    fosfáty
    krystalochemie
    kvartér
    kvartér Českého středohoří
    ložisko granátů
    minerály akcesorické
    štěrk
    vlastnosti chemické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Podsedice (Litoměřice)
Klíčové slovo
    Crandallite
    České
    Gorceixite
    Goyazite
    Kemmlitzite
    Mts
    Pyrope-gravels
    Středohoří
Abstrakt (anglicky)
   randallite, goyazite, gorceixite and kemmlitzite occur as accessory minerals in Quaternary pyrope-gravels at Podsedice in the České středohoří Mts. They were found in the non-magnetic heavy fraction (S.G.2.9) of grain-size<2mm, separated from tailings after extraction of pyrope at the Podsedice concentrator. These minerals are of oval shape, irregular, well to perfectly rounded, grey-white to grey or brown to yellow. Their size varies between 0.4 and 1.8 mm- All grains tend to form cryptocrystalline aggregates. Their chemical composition and calculated formulae are summarized in Tables 2 and 3. The analyses of individual samples are shown in the ternary diagram (PO4)3 - (AsO4)3- -(SO4)2- (Fig.1). The relative mol.% of individual components in studied minerals are as follows: crandalite 60.0-76.4 Cr, 21.3-31.6 Go, 1.6-2.3 Gr to max. 6.8 Fl; gorceixite 42.3 Gr, 25.6 Go, 20.4 Cr, 11.7 Fl; goyazite 47.2-81.6 Go, 10.2-36.3 Cr, 11.9-40.5 Fl, max.
   7.6 Gr; kemmlitzite 56.1-72.3 Go, 20.5-25.4 Fl, 7.3-11.7 Cr, max. 7.8 Gr. The molecular % occupancy of the anion position in the kemmlitzite structure is as follows: 38.7-60.4 phosphate, 27.4-45.8 arsenate, 12.2-17.2 sulphate. The source and origin of these minerals is also discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012