Podrobnosti záznamu

Název
    Criticism of prediction of coal self-ignition
Autor
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 2
Strany
    s. 275-277
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR
    Překlad názvu: Kritika predikce samovznícení uhlí
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    coal self-ignition
    methods of prediction
    sense laboratory test
Klíčové slovo
    Coal
    Criticism
    Prediction
    Self-ignition
Abstrakt (česky)
   Vzhledem k obtížnosti teoretického objasnění samovznícení uhlí se zájem přesunul na predikci sklonu uhlí k samovznícení. To představuje jev, který se ve své složitosti a neurčitosti v čase nedá jednoznačně popsat, a proto byly dvě nejčastěji používané zkoušky Olpinského metoda a adiabatická metoda kriticky zhodnoceny.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012