Podrobnosti záznamu

Název
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
Údaj o odpovědnosti
    Péter Szafián, Frank Horváth
Autor
    Horváth, Frank
    Szafián, Péter
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Svazek/č.
    Vol. 95, no. 1
Strany
    p. 50-67
Rok
    2006
Poznámky
    14 obr.
    Bibliografie na s. 63-67
    il.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Klasifikační znak
    550.3
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    anomálie tíhová
    diskontinuita Mohorovičičova
    geologie hlubinná
    geologie strukturní
    hustota
    kůra zemská
    mapa gravimetrická
    model trojrozměrný
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zóna suturová
Geografické jméno
    ČR
    Evropa střední
Klíčové slovo
    Carpatho-Pannonian
    Crustal
    Geodynamic
    Gravity
    Insights
    Modelling
    Region
    Significance
    Structure
    Three-dimensional
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012