Podrobnosti záznamu

Název
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: Age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
Další názvy
    Kryogenní jeskynní kalcit z několika středoevropských jeskyní: Stáří, izotopy uhlíku a kyslíku a model vzniku
Autor
    Cílek, Václav
    Hercman, H.
    Urban, J.
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemical Geology
Svazek/č.
    Roč. 206, č. 1-2
Strany
    18
Rok
    2004
Výraz tezauru
    cryogenic calcite, secondary cave calcite, speleothem
Klíčové slovo
    Age
    Calcite
    Carbon
    Cave
    Caves
    Central
    Cryogenic
    European
    Genetic
    Isotopes
    Model
    Oxygen
    Several
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje nový mechanismus vzniku jeskynního kalcitu, při mrznutí vody v jeskyních.
Abstrakt (anglicky)
   The paper descripes specific type of secondary cave carbonate (speleothem), which fors as a result of water freezing in caves.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014