Podrobnosti záznamu

Název
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
Další názvy
    Kryogenní jeskynní karbonáty z Jaskyně studeného vetra, Nízke Tatry, Slovensko: rozšíření období tvorby kryogenních jeskynních karbonátů do sálského glaciálu
Autor
    Hercman, Helena
    Jačková, Ivana
    Orvošová, Monika
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Speleology
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 2
Strany
    13
Rok
    2009
Výraz tezauru
    cryogenic cave carbonate, U-series dating, carbon and oxygen stable isotopes, Western Carpathians, Nízké Tatry Mts.
Klíčové slovo
    Age
    Carbonate
    Carbonates
    Cave
    Cold
    Cryogenic
    Extending
    Formation
    Mountains
    Nízke
    Range
    Saalian
    Slovakia
    Tatry
    Wind
Abstrakt (česky)
   Jaskyňa studeného vetra a Jaskyňa mŕtvych netopierov dohromady tvoří unikátní jeskynní systém s polyfázovým vznikem, který se nachází ve vysoké nadmořské výšce v Nízkých Tatrách na Slovensku. Článek shrnuje vývoj jeskyní a popisuje kryogenní jeskynní karbonáty nalezené v Jaskyni studeného vetra. Vytvořily se zde při mrznutí krasových vod během sálského a viselského glaciálu
Abstrakt (anglicky)
   Cold Wind Cave and Dead Bats Cave represent togehter a unique cave system with polyphase formation, located at high elevation in Nízke Tatry Mounains, Slovakia. The paper reviews evolution of the caves and describes cryogenic cave carbonates discovered in the Cold Wind Cave. Cryogenic cave carbonated were formed here during freezing of karst waters in Saalian and Weichselian glacils.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014