Podrobnosti záznamu

Název
    Crystal structure of meteoritic schreibersites: determination of absolute structure
Autor
    Císařová, I.
    Skála, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Physics and Chemistry of Minerals
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 10
Strany
    s. 721-732
Rok
    2005
Poznámky
    korekce: projekt doplněn později, do RIV ve sběru 06 (AV) a 08 (GACR)
    Projekt: GA205/02/1101, GA ČR
    Překlad názvu: Krystalová struktura meteoritických schreibersitů: určení absolutní struktury
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    absolute structure
    crystal structure
    schreibersite
Klíčové slovo
    Absolute
    Crystal
    Determination
    Meteoritic
    Schreibersites
    Structure
Abstrakt (česky)
   Minerály řady schreibersit-niklfosfid (Fe,Ni)3P krystalují v necentrosymetrické prostorové grupě I-4. Pokusili jsme se určit absolutní strukturu z rtg. difrakčních dat pro zrna schreibersitu z meteoritů Acuna, Carlton, Hex River Mts., Odessa, Sikhote Alin, a Toluca. Osm z 9 krystalů umožnilo jednoznačné stanovení absolutní struktury a šest z těchto stanovení vykazuje inverzní uspořádání atomů ve srovnání s daty dříve uváděnými v literatuře.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012