Podrobnosti záznamu

Název
    Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
Autor
    Císařová, Ivana
    Drábek, Milan
    Ondruš, Petr
    Skála, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Crystallographica. Section E: Structure Reports Online
Svazek/č.
    Roč. E57, č. 1
Strany
    3
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Tetrasodium tricarbonatodioxouranate(VI)
Klíčové slovo
    Crystal
    Na4[(UO)2(CO3)3
    Structure
    Trigonal
Abstrakt (anglicky)
   Tetrasodium tricarbonatodioxouranate(VI), Na4[UO2(CO3)3],crystallizes in the trigonal space group P3c1. Though thesymmetry differs from other similar compounds (e.g. the NH4+, K+ and Tl+ salts) which are monoclinic, there is a common structure motifconsisting of UO2(CO3) groups with a trigonal outline when viewed along the shortest O?U?O bond pair.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014