Podrobnosti záznamu

Název
    Crystal structure of vanadite: Refinement of anisotropic displacement parameters
Autor
    Císařová, I.
    Haloda, J.
    Laufek, F.
    Skála, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 51, 3-4
Strany
    s. 271-275
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Krystalová struktura vanaditu: zpřesnění anizotropních teplotních parametrů
    Rozsah: 5 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    anisotropic displacement parameter
    crystal structure
    single-crystal X-ray refinement
    vanadinite
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Crystal
    Displacement
    Parameters
    Refinement
    Structure
    Vanadite
Abstrakt (česky)
   Krystalová struktura minerálu vanaditu, Pb5(VO4)3Cl, z lokality Mibladén, Maroko, byla zpřesněna z monokrystalových rtg difrakčních dat. Plně anizotropní zpřesnění krystalové struktury bylo provedeno v hexagonální prostorové grupě P63/m, mřížkové parametry (v nm) a = 1.02990(2), c = 0.73080(1), V = 0.67130(2), Z = 2, s R faktorem 0.0197. odchylky bond valencí od ideálních hodnot pro kationty jsou v případě plně anizotropního zpřesnění struktury menší než při zpřesnění izotropním.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012