Podrobnosti záznamu

Název
    Crystallization history of Oligocene ijolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex (Czech Republic)
Autor
    Haloda, Jakub
    Halodová, Patricie
    Holub, František
    Rapprich, Vladislav
    Vaculovič, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 3
Strany
    19
Rok
    2010
Výraz tezauru
    crystallization modelling
    Doupovské hory Mts.
    fractional crystallization
    ijolite
    melteigite
    Nephelinolite
    Nephelinolite, melteigite, ijolite, crystallization modelling, fractional crystallization, Doupovské hory Mts.
Klíčové slovo
    Complex
    Crystallization
    Czech
    Doupovské
    History
    Hory
    Ijolitic
    Oligocene
    Republic
    Rocks
    Volcanic
Abstrakt (anglicky)
   Ijolitic rocks of the Flurbühl Composite Intrusion rank to the most primitive intrusive rocks found within the Doupovské hory Volcanic Complex. Studies of mineral chemistry together with crystallization modelling of melteigite and ijolite brought new information about the evolution of ijolitic magmas and their ascent. Melteigite crystallized by early equilibrium crystallization under pressure of approximately 4 kbar (estimated minimum cooling rate is ~0.02 °C/hr) and subsequent fractional crystallization under much lower pressure (~0.2 kbar). Ijolite originated by fractional crystallization of a slightly more evolved magma batch under lower pressures probably at the final emplacement level. The results of crystallization modelling and estimates of REE contents in parental melts suggest a close genetic relationship between both rock suites. The olivine-bearing melteigite was postulated as a possible parental magma composition for derivation of the olivine-free ijolite.

   Ijolitic rocks of the Flurbühl Composite Intrusion rank to the most primitive intrusive rocks found within the Doupovské hory Volcanic Complex. Studies of mineral chemistry together with crystallization modelling of melteigite and ijolite brought new information about the evolution of ijolitic magmas and their ascent. Melteigite crystallized by early equilibrium crystallization under pressure of approximately 4 kbar (estimated minimum cooling rate is ~0.02 °C/hr) and subsequent fractional crystallization under much lower pressure (~0.2 kbar). Ijolite originated by fractional crystallization of a slightly more evolved magma batch under lower pressures probably at the final emplacement level. The results of crystallization modelling and estimates of REE contents in parental melts suggest a close genetic relationship between both rock suites. The olivine-bearing melteigite was postulated as a possible parental magma composition for derivation of the olivine-free ijolite.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014