Podrobnosti záznamu

Název
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Aichler, Jiří Dohnal, Milan Fišera, Marta Chlupáčová, Jaromír Jedlička, Lukáš Křesina, Milan Kvaček, František Patočka
Další názvy
    The Cu-Mo ore deposit Vidly, the Hrubý Jeseník Mts. Czechoslovakia
Autor
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Chlupáčová, Marta
    Dohnal, Jiří
    Fišera, Milan, 1937-
    Jedlička, Jaromír
    Křesina, Lukáš
    Kvaček, Milan, 1930-1993
    Patočka, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Roč. 29
Strany
    s. 109-140
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    břidlice zelená
    dynamometamorfóza
    geneze ložiska
    izotopy S
    ložisko impregnační
    ložisko metamorfované
    metalometrie
    molybdenit
    morfologie ložisek
    profil geochemický
    průzkum ložiska
    pyrhotin
    rudy Cu
    sfalerit
    silesikum
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Vidly
Klíčové slovo
    Cu-Mo-ložisko
    Hrubý
    Jeseník
    Vidly
Abstrakt (česky)
   Během komplexního výzkumu v rámci ložiskového úkolu ÚÚG byly zjištěny geochemické a geofyzikální anomálie, jejichž zdrojem je chudá sulfidická mineralizace, tvořená pyritem, pyrhotinem, chalkopyritem, molybdenitem, uložená v blastomylonitech, vzniklých nejspíše z acidních a intermediálních magmatitů. Rudní polohy s vtroušeným, méně žilným zrudněním nemají bilanční kovnatosti. Hlubinný charakter izotopů síry pyritu a molybdenitu a další výsledky nevylučují pracovní hypotézu Havelky (1982) o podobnosti zrudnění Cu-Mo u Videl s ekvivalentem regionálně-metamorfovaného ložiska porfyrových rud.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012