Podrobnosti záznamu

Název
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
Údaj o odpovědnosti
    Magdaléna Bulínová, Stanislav Mareš
Další názvy
    Cyklická stavba a faciální změny sedimentů mšenské pánve podle karotáže
Autor
    Bulínová, Magdaléna
    Mareš, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 143-157
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    karbon
    karotáž
    karotáž gama
    labská oblast
    mapa geofyzikální
    měrný elektrický odpor hornin
    metoda neutron-neutronová
    sedimentologie
    spontánní polarizace
Geografické jméno
    Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav)
    ČSFR-Čechy
    Mělník
Klíčové slovo
    According
    Basin
    Changes
    Cyclic
    Facial
    Geophysical
    Mšeno
    Sediments
    Structure
    Well-logging
Abstrakt (česky)
   Byla provedena analýza karotážních dat z průzkumných vrtů na černé uhlí v karbonu nacházejícím se v podloží české křídy v prostoru mezi Mělníkem a Benátkami nad Jizerou s ohledem na cyklickou stavbu pánevní výplně. Byla použita data ze 34 vrtů a využity byly zejména záznamy vlastních potenciálů, gama karotáže, měrného odporu a neutron-neutron karotáže, které nejlépe obrážejí procentuální podíl jílovité frakce ve sledované části vrtných profilů. Jsou uvedeny mapy průměrných mocností cyklů a mapy písčitosti pro vybrané stratigrafické celky.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012