Podrobnosti záznamu

Název
    Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
Další názvy
    Česká republika - národní databáze kritických zátěží nutričního dusíku
Autor
    Beneš, Stanislav
    Fottová, Daniela
    Hruška, Jakub
    Skořepa, Jaroslav
    Skořepová, Irena
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2007
Zdrojový dokument - monografie
    Critical Loads of Nitrogen and Dynamic Modelling, CCE Progress Report 2007
Poznámky
    Počet výtisků: 3000
Výraz tezauru
    nutrient nitrogen, critical loads, empirical critical loads, exceedances of critical loads, forest ecosystems
Klíčové slovo
    Critical
    Czech
    Database
    Loads
    National
    Nitrogen
    Nutriet
    Republic
Abstrakt (česky)
   Národní databáze zahrnuje dohromady výsledky kritických zátěží nutričního dusíku a empirických kritických zátěží. Vyhodnocení kritických zátěží bylo provedeno pro lesní ekosystémy. Byly šetřeny listnaté, jehličnaté a smíšené lesní ekosystémy. Mapa o využití území CORINE byla použita pro znázornění těchto hlavních třech typů lesních ekosystémů. Ve srovnání s předchozími kritickými zátěžemi nutričního dusíku současné aktualizované hodnoty využívající nových kritických limitů dusíku v půdním roztoku se podstatně změnily. Z pohledu atmosférické depozice, která v posledních několika letech stagnuje, asi dvě třetiny plochy lesních ekosystémů v České republice vykazují překročení kritických zátěží.
Abstrakt (anglicky)
   The national database involves critical loads of nutrient nitrogen and empirical critical loads of nitrogen together. The evaluation of critical loads was carried out for forets ecosystems. Broadleaved deciduous, coniferous and mixed forest ecosystems have been investigated. Land cover map CORINE has been used for describing these three main types of forest ecosystems. In comparison to the previous critical loads of nutrient nitrogen the present updated values using new nitrogen critical limits of soil solution have changed substantially. From the point of view of atmospheric deposition stagnant in the last some years about two thirds of the area of forest ecosystems in the Czech Republic show exceedances of critical loads.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014