Podrobnosti záznamu

Název
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
Údaj o odpovědnosti
    Marek Michniewicz
Další názvy
    The Quaternary buried valleys in the Western Sudetes and its hydrogeological recognition
Autor
    Michniewicz, Marek
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego. Hydrogeologia
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 63-100
Rok
    403
Poznámky
    28 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol., Hydrogeol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    kontinentální zalednění
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    ochrana podzemní vody
    pleistocén-spodní
    říční síť
    údolí skryté
    voda podzemní
    zalednění
    zásoba vody
Geografické jméno
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Czwartorzędowe
    Doliny
    Hydrogeologicznego
    Kopalne
    Rozpoznania
    Stan
    Sudetach
    Zachodnich
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012